Prof. Dr. Айхан Динчкан – трансплантация на бъбрек , черен дроб и панкреас

Известен Tоп-хирург по органната трансплантация гостува в Бургас и София за да консултира безплатно българските пациенти (нуждаещи се от трансплантация).

Професор Динчкан от Болници Медикъл Парк е извършил над 4000 трансплантации от 2004 година насам.

Първата трансплантация на матка е извършена в трансплантационния център под негов контрол, като медикален директор на отделението.

На 28/04 в гр.София с адрес : ул.Цар Самуил 1 , партер (пряка на бул.Патриарх Ефтимий)

За да  запазите час , моля обадете се на тел:  0888688805

 

 

Prof. Dr. Айхан Динчкан – трансплантация на бъбрек , черен дроб и панкреас

Проф. д-р Айхан Динчкан е роден през 1972 г. Завършва медицинското си образование през 2004г. със специалност хирургия в Университета ‘’Akdeniz ‘’гр. Анталия, Турция.

През 2009 г. е хабилитиран за доцент, а от 2014 г. е професор.

В периода 2004-2007 г. участва активно в операциите по трансплантация на черен дроб, бъбреци и панкреас, както и в първата лицевата трансплантация в Турция.

От 2011 г. проф. Айхан Динчкан е директор на Трансплантационния център и института към  Университета ‘’Akdeniz ‘’.

Опитът му се опира на над 4000  донор и се извършват по лапароспкопския метод.

Натрупаният опит в чернодробните трансплатции е от над 1000 извършени интервенции, като успехът на животоспасяване при тях е 91,7%.

Проф. Динчкан е извършил и комбинирани трансплантации на панкреас – бъбрек, бъбрек – сърце, бъбрек – черен дроб, както и 3 кръстосани бъбречни трансплантации. Комбинираните трансплантации на  черен дроб – бъбрек са 14 на брой , 2 бр. сърце-бъбрек и  74 бр. панкреас-бъбрек .

Има над 80 публикации в областта присаждането на органи.

От 2017 г. е директор към Клиниката по трансплантации в болница МЕДИКЪЛ ПАРК БАХЧЕШЕХИР – Истанбул

Необходими документи от пациентите :

Епикриза/и (по възможност преведени на английски език )